Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 10-10-2011

Sag nr. FV2011.0062 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Finansministeriet

Fortolkning af parternes overenskomstforhold (om forbundet er bundet af ministeriets organisationsaftale med Dansk Funktionærforbund, hvorefter rengøringsarbejde udført af mandlige rengøringsassistenter hører under denne og dermed er undtaget fra organisationsaftalen med forbundet)