Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 10-09-2011

Sag nr. FV2011.0099 Lene Pagter Kristensen

Serviceforbundet for et medlem mod Boligselskabet Kastelshaven

Formalitetsafgørelse (om tidsfristen for indbringelse af i en sag om berettigelsen af bortvisning af medarbejder, der var afvist fra de almindelige domstole, kunne anses for overholdt)