Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-08-2011

Sag nr. FV2011.0053 Vibeke Rønne

Fagligt Fælles Forbund, Offentlig Gruppe, for et medlem mod Kommunernes Landsforening for Odsherred Kommune

Afgørelse (bortvisning af fællestillidsrepræsentant berettiget som følge af bevidste fejl med hensyn til redegørelse for anvendelsen af arbejdstid og adgangen ikke bortfaldet på grund af passivitet)