Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-03-2011

Sag nr. FV2010.0215 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Kommunernes Landsforening for Bornholms Regionskommune

Afgørelse (tvingende grunde til opsigelse af tillidsrepræsentant)