Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 12-10-2011

Sag nr. FV2011.0037 Vibeke Rønne

Fag og Arbejde mod Regionernes Lønnings- og Takstnæven og Region Nordjylland

Fortolkning af parternes overenskomst (om tildeling af kvalifikationstillæg efter endt uddannelse som opskolet sygehjælper)