Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-01-2011

Sag nr. FV2010.0131 Thomas Rørdam

3F Privat Service, Hotel og Restauration, mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/HORESTA-A for Eurest/ESS Campass Group

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om faste vikarer på stationære produktionsplatforme på kontinentalsokkelen har krav på overarbejdsbetaling under deltagelse i lovpligtige sikkerhedskurser i perioder, hvor de ikke arbejder off-shore)