Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 14-02-2011

Sag nr. FV2010.0102 Thomas Rørdam

HK Handel mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for FAKTA A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om butik henset til arbejdets karakter efter erhvervsuddannelseslovspraksis før den 1. januar 1991 kunne have været godkendt som praktikvirksomhed for unge under 18 år)