Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 14-06-2011

Sag nr. FV2011.0013 Poul Søgaard

CO-industri for HK/Privat mod DI Overenskomst I ved DI for Dansk Alarm A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst og lokalaftaler (nedsættelse af arbejdstid eller overarbejdsbetaling ved arbejde på overenskomstmæssige fridage og søgnehelligdage)