Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 14-11-2011

Sag nr. FV2010.0248 Per Sørensen

HK Privat for et medlem mod DI for G4S Security Services A/S

Afgørelse (om berettigelsen af bortvisning eller afskedigelse af tillidsrepræsentant)