Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 15-04-2011

Sag nr. FV2010.0137 Thomas Rørdam

Dansk Metal for et medlem mod DI for Dansk Bilglas

Afgørelse (om grundlaget for bortvisning af medarbejder)