Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 16-11-2011

Sag nr. FV Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund mod DI for Responce A/S

Fortolkning af sideprotokollat indgået i forbindelse med aftale om overenskomstdækning ved indmeldelse i arbejdsgiverforening (om forbundets pligt til at medvirke til, at virksomheden kunne opnå forhold omkring hviletid og fridøgn som var da var gældende for anden ambulancekørsel)