Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 19-05-2011

Sag nr. FV2010.0030 Jon Stokholm

Dansk El-Forbund for et medlem mod TEKNIQ for Semco Maritime A/S

Fortolkning af parternes rammeaftale og lokalaftale (om betaling af kørselsgodtgørelse i forbindelse med kurser)