Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 02-11-2011

Sag nr. FV2011.0034 Poul Søgaard

Fag og Arbejde for 2 medlemmer mod Aalborg Kommune

Afgørelse efter behandling i afskedigelsesnævn (om berettigelsen af bortvisning eller afskedigelse)