Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 02-11-2011

Sag nr. FV2011.0035 Poul Søgaard

Fag og Arbejde for et medlem mod Aalborg Kommune

Afgørelse efter behandling i afskedigelsesnævn (om berettigelsen af afskedigelse)