Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 24-01-2011

Sag nr. FV2010.0127 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund, Offentlig Gruppe, mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark

Afgørelse (om berettigelsen af bortvisning eller afskedigelse af tillidsrepræsentant)