Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 25-05-2011

Sag nr. FV2011.0065 Jytte Scharling (24. maj 2011)

PROFOT mod CSC Danmark A/S

Fortolkning af protokollat til parternes overenskomst (om indleje af vikarer til udførelse af arbejde, der kan sidestilles med vikararbejde, der efter hidtidig praksis er udført af vikarer ansat af indklagede)