Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 26-08-2011

Sag nr. FV Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund for Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening for et medlem mod Fagligt Fælles Forbund

Afgørelse (om afskedigelse i forbindelse med sammenlægning af fagforeninger var driftsmæssigt og sagligt begrundet, samt om fagforeningens adgang til at modregne fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven i en særlig adgang til at få udbetalt 70% af lønnen ved fratrædelse før det fyldte 65. år.