Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-06-2011

Sag nr. FV2010.0088 Lene Pagter Kristensen

Farmakonomforeningen for et medlem mod Danmarks Apotekerforening for Tønder Apotek

Afgørelse (bod og erstatning i forbindelse med afskedigelse af tillidsrepræsentant)