Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-10-2011

Sag nr. FV2011.0088 Vibeke Rønne

Fag og Arbejde mod KL

Fortolkning af parternes overenskomstforhold (om lokalaftales dækningsområde efter kommunesammenlægningen)