Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 28-06-2011

Sag nr. FV2010.0246 Niels Waage

PROSA for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S

Fortolkning af parternes overenskomst og praksis (ret til deltagelse i tillidsrepræsentantkurser)