Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 28-09-2011

Sag nr. FV Niels Waage

Fag og Arbejde mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland

Fortolkning af parternes overenskomstforhold (om varsling af stillingsændringer for tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i forbindelse med nedlæggelse af sygehus og overførelse af funktionerne til et andet)