Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-07-2011

Sag nr. FV2010.0198 Poul Søggard

CO-industri for Dansk metal for et antal medlemmer mod DI Overenskomst I for Toppenberg Maskinfabrik A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om en virksomheds medarbejdere, der udførte arbejde hos en anden virksomhed, kunne anses for vikarer og dermed omfattet af den anden virksomheds lokalaftaler)