Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-03-2011

Sag nr. FV2010.0247 Jon Stockholm

Dansk El-Forbund for et medlem mod TEKNIQ for Hareskov Elektric A/S

Fortolkning af lønaftale samt afgørelse (adgangen til og varsel for ophævelse af særligt tillæg)