Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 30-03-2011

Sag nr. FV2010.0194 Lene Pagter Kristensen (18. marts 2011)

Dansk Sygeplejeråd for et medlem mod Region Sjælland for Sygehus Nord (Roskilde Sygehus)

Afgørelse efter afskedigelsesnævnsbehandling (berettigelsen af afskedigelse begrundet i brud på tavshedspligt)