Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 04-05-2011

Sag nr. FV2010.0144 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Fortolkning af organisationsaftale (om aftalen for fagligt uddannet køkkenpersonale fraviger fællesoverenskomstens pensionsbestemmelser)