Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 04-09-2011

Sag nr. FV2011.0068 Jon Stokholm

Dansk El-forbund for et medlem mod TEKNIQ for Intego A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst og ligningslovgivningen (om erstatning for fejlagtig udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse)