Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 07-02-2011

Sag nr. FV2010.0161 Vibeke Rønne

Serviceforbundet for et medlem mod KC Kontrol ApS

Afgørelse (bortvisning med henvisning til tilsidesat loyalitetsforpligtelse)