Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 08-04-2011

Sag nr. FV2010.0199 Thomas Rørdam

HK/STAT for et medlem mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for Rigspolitiet

Afgørelse (om afskedigelse var urimelig)