Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 26-07-2020

Sag nr. FV2011.0097 Lene Pagter Kristensen

3F Privat Service, Hotel og Restauration, og Dansk Funktionærforbund – Serviceforbundet – mod DI for Forenede Rengøring

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om pligt til at yde underleverandører en betaling, der som minimum kan dække overenskomstmæssig løn)