Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 08-12-2011

Sag nr. FV2011.0186 Poul Sørensen

HK Stat for et medlem mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, for Københavns Politi

Afgørelse (om berettigelsen af bortvisning efter tjenesteforseelse)