Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 08-09-2011

Sag nr. FV2011.0047 Tine Vuust

Fødevareforbundet NNF for et medlem mod DI for Danish Crown Ringsted

Afgørelse (om medarbejder afskediget på grund af manglende faglig kvalitet havde krav på fratrædelsesgodtgørelse)