Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 09-06-2011

Sag nr. FV2010.0176 Jytte Scharling

CO-industri for Dansk Metal for et medlem mod DI for Skare Meat Packers K/S

Afgørelse (om ansættelse var omfattet af industriens orverenskomst samt efterbetaling, bod og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis)