Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-10-2011

Sag nr. FV2011.0044 Mogens Kroman

Fagligt Fællesforbund for et medlem mod HORESTA Arbejdsgiver for Select Service Partner Denmark A/S

Afgørelse (om berettigelsen af bortvisning)