Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-05-2011

Sag nr. FV2010.0155 Poul Søgaard

CO-industri for Dansk Metal mod DI Overenskomst I for Aalborg Industries A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om retten til at deltage i et virksomhedsbetalt relevant kursus efter opsigelse som følge af nedskæringer)