Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-11-2011

Sag nr. FV2011.0104 Mogens Kroman

Gymnasieskolernes Lærerforening for et medlem mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd

Afgørelse (om afskedigelses saglighed)