Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-07-2011

Sag nr. FV2010.0188 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I for Smurfit Corr Print A/S

Afgørelse (om berettigelsen af bortvisning af tillidsrepræsentant)