Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-09-2011

Sag nr. FV2011.0100 Jon Stokholm

Dansk El-Forbund for et medlem mod EH Gruppen ApS, nu under konkurs

Udeblivelsesafgørelse som følge af boets manglende indtræden (om erstatning for manglende løn efter opsigelser og godtgørelse for manglende ansættelsesbeviser)