Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-10-2011

Sag nr. FV2011.0087 Mogens Kroman

HK Privat for et medlem mod Leman – International System Transport A/S

Afgørelse (om berettigelsen af bortvisning af sikkerhedsrepræsentant)