Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-11-2011

Sag nr. FV2011.0120 Per Sørensen

Fødevareforbundet NNF mod Jutland Meat A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst og funktionærloven (om afskedigelse af et medlem af virksomhedens samarbejdsudvalg kunne afskediges med henvisning til funktionærlovens 120-dages regel og om vedkommende havde krav på yderligere opsigelsesvarsel)