Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-10-2011

Sag nr. FV2011.0054 Tine Vuust

Serviceforbundet mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om beregning af normalarbejdstiden i en turnusperiode, hvor der falder søgnehelligdage)