Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-04-2011

Sag nr. FV2011.0015 Mogens Kroman

Fagligt Fælles Forbund for 3 medlemmer mod Dansk Byggeri for Murermster J. Ole Pedersen A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om opbygnig af ny facader var nyt arbejde eller ombygnings- og reparationsarbejde)