Spring over hovedmenu

Summarisk Kendelse af 14-03-2011

Sag nr. FV2010.0205 Jørn Andersen

HK/Privat mod 3F Holbæk-Odsherred

Fortolkning af parternes overenskomst (om fravigelse af sædvanlige henvisning til KTO-forliget)