Spring over hovedmenu

Summarisk Kendelse af 17-01-2011

Sag nr. FV2010.0126 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund (3F) for et medlem mod Dansk Byggeri for Lumex A/S

Afgørelse (tidspunktet for en tillidsrepræsentants fratræden efter afskedigelse som følge af arbejdsmangel i tilfælde, hvor kolleger havde længere opsigelsesvarsel)