Spring over hovedmenu

Summarisk Kendelse af 02-02-2011

Sag nr. FV2010.0043 Mogens Kroman

HK/Privat for et medlem mod 3F Hotel & Restauration

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (formalitetsspørgsmål og godtgørelse for urimelig afskedigelse)