Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-09-2012

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20120176 Thomas Rørdam

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Jørns Busrejser

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om sagligheden af at afskedige chauffør med høj anciennitet)