Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-01-2012

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20110596 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Dong Energy Power Holding A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedoverenskomsten (afskedigelse af 56-årig medarbejder med 27 års anciennitet urimelig)