Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 09-11-2012

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20120985 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen for 3F Københavns Chauffører for et medlem mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lokalbus A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om bortvisning var eller afskedigelse ville have været berettiget)