Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 27-09-2012

Sag nr. AR2011.0740 og AR2011.0744

Landsorganisationen i Danmark for Dansk Artist Forbund og FTF for Dansk Musiker Forbund mod Danmarks Radio

Bod på 2 x 100.000 kr. for fravalg af organiserede musikere, men frifindelse for organisationsfjendtlig adfærd.

Danmarks Radio erkendte at have begået overenskomstbrud over for Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund, idet DR ansatte på en nystartet radiokanal i to tilfælde havde fravalgt musikere til live-optræden på kanalen på grund af, at de var medlemmer af et af de to musikerforbund, som DR havde indgået overenskomst med. Fravalget skete for at undgå at skulle betale honorar i overensstemmelse med overenskomsten. DRs ledelse greb med det samme ind, da den fik kendskab til sagerne, således at de musikgrupper, der i første omgang var blevet fravalgt, kom til at optræde som planlagt i radioen og til det overenskomstmæssige honorar.

De to forbund indbragte sagen for Arbejdsretten, idet de ønskede DR dømt til at betale bod for overenskomstbrud. Forbundene gjorde i den forbindelse gældende, at DR havde udvist organisationsfjendtlig adfærd.

DR mente ikke, at der forelå organisationsfjendtlig adfærd, og at udmålingen af bod skulle ske under hensyn til, at ledelsen straks rettede op på forholdene.

Arbejdsretten pålagde DR at betale 100.000 kr. i bod til hvert af de to forbund for de erkendte overenskomstbrud. I spørgsmålet om organisationsfjendtlig adfærd udtalte Arbejdsretten, at der efter bevisførelsen og sagens omstændigheder ikke var grundlag for at fastslå, at DR havde udvist organisationsfjendtlig adfærd. Der blev herved lagt vægt på, at de pågældende radiomedarbejdere havde handlet i strid med en instruks, som DR's ledelse tidligere havde udsendt, og at ledelsen greb ind og rettede op på forholdene, så snart den fik kendskab til de to tilfælde.