Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 04-07-2012

Sag nr. AR2011.0808

Stokholm Transport A/S mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F)

Om lovligheden af konfliktvarsler med henblik på at opnå overenskomst.

Stokholm Transport A/S opsagde den 24. april 2008 overenskomsten med 3F. Det fulgte af § 7, stk. 2, i Hovedaftalen mellem DA og LO, at den opsagte overenskomst fortsat var gældende mellem parterne, indtil der var iværksat frigørende konflikt eller indgået ny overenskomst.

Arbejdsretten lagde til grund, at Stokholm Transport A/S ikke havde villet forhandle en fornyelse af den opsagte overens­komst med 3F, og på den baggrund fandt Arbejdsretten, at 3F var berettiget til at varsle konflikt til støtte for krav om fornyelse af overenskomstforholdet. Konfliktvarslet var herefter lovligt.