Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 10-05-2012

Sag nr. FV2012.0007 Jon Stokholm

Dansk El-Forbund for 2 medlemmer mod TEKNIQ for Karsten Mortensen A/S

Afgørelse (om erstatning for bortvisning af elektrikere på grund af manglende medvirken ved opgørelse af indhold af firmabiler, som de efter egen opsigelse var frataget brugen af med henvisning til illoyalitet)